Söder&Förotsvandringar med Claes Becklin

Guidade vandringar, föreläsningar, bildvisning

Föreläsning om Aspudden

- Lyssna på Aspuddens historia från 1700-talet fram till idag. Bilder från olika epoker. Hur har bebyggelsen vuxit fram? Vilka bodde där då och vilka bor här nu? Dramatiska episoder, kända personer och personliga reflektioner av folkbildaren och förortsvandrren Claes Becklin.


Beställ föreläsning om Aspudden.

Föreläsningens längd 1,5 timmar

Bäst om ni kan ordna egen lokal för föreläsningen. Plats för filmduk behövs.

Pris Exkl moms: 2000 kr

Kontakt -länk-epost

claesbecklin@hotmail.com